Źródła dochodu przy kredycie samochodowym

Wnioskując w banku o kredyt samochodowy należy udokumentować posiadanie oczekiwanych przez bank, minimalnych dochodów. Bank musi dokonać oceny tego, czy klient faktycznie będzie w stanie w przyszłości spłacać swój kredyt . Na kredyt samochodowy nie będzie miał szans ten klient, którego dochody są zbyt niskie, niesystematyczne, lub pozyskiwane z niepewnego źródła. Jakie konkretnie źródła dochodów są akceptowane przez banki?

Źródła dochodu

Podstawowym źródłem dochodu jest umowa o pracę. W tym wypadku banki oczekują, że umowa o pracę klienta będzie obowiązywała od minimum 3 miesięcy na kolejne co najmniej 6. Oczywiście w zależności od banku mogą być zauważalne różnie. Generalnie, jeśli umowa została podpisana tydzień temu, to szanse na kredyt są minimalne. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku, gdy taka umowa kończy się np. za tydzień. Wówczas żaden bank nie przyzna kredytu ze względu na brak pewnego dochodu u klienta. W celu otrzymania kredytu konieczne jest okazanie zaświadczenia o zarobkach z pracy, zeznania rocznego, formularzy PIT-11, historii rachunku bankowego i ewentualnie innych, dodatkowych dokumentów.

Bardzo duże wymagania stawiane są osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. W tym wypadku konieczne może się okazać prowadzenie działalności od nawet 24 miesięcy. Oczywiście część banków przyzna kredyt już po 6 miesiącach prowadzenia działalności. W tym wypadku niezbędne będą zaświadczenia z urzędy skarbowego, ksero książki przychodów i rozchodów, decyzja US o wysokości podatku dochodowego (przy karcie podatkowej), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS oraz inne.

Emeryci i renciści są uprzywilejowaną grupą, jeśli chodzi o kredyty. Tutaj możliwe jest otrzymanie kredytu samochodowego na podstawie odcinków renty/emerytury lub historii rachunku bankowego. Wszystko dzięki temu, że dochody takich osób są pewne – pochodzą z budżetu państwa.

Trudniej będzie zdobyć kredyt jeśli dana osoba zatrudniona jest na podstawie umowy o dzieło/zlecenie. Tutaj większość banków wymaga od 12 do 24 miesięcy ciągłości takiej umowy, z niewielkimi, dopuszczalnymi przerwami.  Nie każdy bank może jednak wyłącznie na podstawie takich dochodów przyznać kredyt.

Przeglądając ranking kredytów samochodowych oraz wymagania poszczególnych banków zauważycie, że każdy bank oczekuje czegoś innego przy poszczególnych źródłach dochodu.

3 Comments

  • Wnioskowałem o kredyt na podstawie umów o dzieło – 8 tyś dochodu miesięcznie od 3 lat, a mimo wszystko nie przyznano mi kredytu. To dla mnie strasznie dziwne – skoro pracuję tak długo to powinienem być wiarygodny. Nie rozumiem procedur bankowych ;/

  • W naszym przypadku bank brał pod uwagę nawet dochody z giełdy, ale były one systematyczne, od dwóch lat. Nie wiem czy to było brane pod uwagę w przypadku wyliczania zdolności, ale wiem że ostatecznie wpłynęło na przyznanie kredytu.

  • Banki tkwią jeszcze w poprzedniej epoce… Przecież wiadomo, że obecnie źródłem dochodu nie musi być koniecznie umowa o pracę. Ludzie zarabiają pieniądze w różny sposób i często ci, którzy zarabiają na podstawie umowy o dzieło są bardziej pewni niż ktoś na etacie.

Comments are closed.