Zabezpieczenia w kredycie samochodowym

Banki w kredytach samochodowych stosują kilka rodzajów zabezpieczeń, które mają zapewnić im to, że otrzymają one zwrot środków udzielonych klientowi w ramach kredytu. Co więcej – to właśnie dzięki wspomnianym zabezpieczeniom oprocentowanie kredytu samochodowego jest tak korzystne i znacznie bardziej opłacalne, niż choćby oprocentowanie kredytu gotówkowego.

Stosowane zabezpieczenia

Banki stosują zróżnicowane zabezpieczenia, a co więcej – dają klientom możliwość wyboru odpowiedniego zabezpieczenia kredytu w ich przypadku. Najczęściej w bankach stosowana jest kombinacja takich zabezpieczeń jak przewłaszczenie, zastaw rejestrowany, weksel in blanco, depozyt karty pojazdu, cesja z polisy autocasco. Zdecydowanie najczęściej w ofertach banków pojawiają się zabezpieczenia wspomniane jako pierwsze, czyli przewłaszczenie oraz zastaw rejestrowy. Na czym one dokładnie polegają?

Przewłaszczenie

Przy tej formie zabezpieczenia dłużnik przekazuje prawo własności do danej rzeczy na wierzyciela, a ta staje się jego własnością dopiero po całkowitej spłacie długu. Ta forma zabezpieczenia na gruncie polskiego prawa możliwa jest jedynie dla rzeczy ruchomych, a nie przykładowo mieszkań, domów czy też działek, chociaż w tym przypadku mamy do czynienia z wieloma kontrowersjami i odmiennymi interpretacjami przepisów prawa.

Zastaw rejestrowy

To zabezpieczenie wykorzystywane jest oczywiście w celu zabezpieczenia wierzytelności czy to państwowych, osób prawnych czy też banków. Do ustanowienia takiego zastawu niezbędna jest odpowiednia umowa, a następnie wprowadzany jest wpis do rejestru zastawów. W przypadku kredytu samochodowego, informacja o wpisie do rejestru zastawów umieszczana jest również w dowodzie rejestracyjnym auta. W umowie wskazuje się osobę, która ma prawo korzystać z danego pojazdu oraz na jakich zasadach. Generalna zasada jest taka, że korzystający z przedmiotu zastawu powinien jak najbardziej dbać o to, by był on zachowany w jak najlepszym stanie.

O tym jakie zabezpieczenia proponują poszczególne banki można się przekonać składając wniosek o kredyt samochodowy przez internet, na stronach poszczególnych banków.

2 Comments

  • No właśnie – ale czy którekolwiek zabezpieczenie jest korzystniejsze z punktu widzenia klienta? Bo wiem, że są, wiem na czym polegają, ale czy powinienem się nastawiać na jakieś konkretne? Czytam, czytam i sam nie wiem…

  • Ja musiałem wykupić dodatkowy pakiet ubezpieczeń – doszedł jeszcze 1000 złotych kosztów. Czytajcie szczegóły umów. Ja je pominąłem i później okazało się, że muszę ponosić takie dodatkowe koszty – masakra!

Comments are closed.