Kto może dostać kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy jest kolejnym produktem bankowym, w przypadku którego klient musi spełnić szereg konkretnych wymagań, by faktycznie mieć szansę na otrzymanie środków, na zakup swojego auta, lub innego pojazdu.  Kto zatem może otrzymać kredyt samochodowy?

Kryterium dochodowe

Pierwszym i kluczowym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne, dla otrzymania każdego kredytu, jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. W przypadku każdego banku zdolność wyliczana jest inaczej, tak więc wielce prawdopodobne, że klient przy danych zarobkach może w danym banku posiadać zdolność, ale w innym już nie. Zazwyczaj, klient największą zdolność będzie posiadał w tym banku, z którego stale korzysta i jest jego dobrym klientem, ale oczywiście nie można powiedzieć, że jest to reguła. Akceptowane przez bank źródła dochodu to umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, umowa o dzieło/zlecenie, renta i emerytura – to podstawowe źródła dochodu, które brane są pod uwagę do wyliczania zdolności. Oczywiście bardzo ważny jest tutaj czas umowy, lub okres na jaki przyznano świadczenie. Istotny jest także wiek wnioskującego o kredyt.  To jak długo i na jaki okres czasu, klient musi posiadać stałą umowę/prowadzić działalność/otrzymywać świadczenie, uzależnione jest do regulaminów poszczególnych instytucji bankowych – w każdym przypadku może wyglądać to inaczej.

Niezbędne dokumenty

Poza udokumentowaniem niezbędnych dochodów, klient musi także dostarczyć dokumenty związane z zakupem samochodu. Tutaj rodzaj dokumentu uzależniony jest od tego, od kogo kupujemy. Generalnie, wymagane dokumenty do kredytu samochodowego w poszczególnych przypadkach zostały już w naszym serwisie dokładnie opisane. W skrócie zatem wspomnimy jedynie, że niezbędna jest kserokopia karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego, zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów, a także dokumenty dotyczące zakupu np. umowa kupna-sprzedaży, faktura pro-forma czy też faktura VAT.