Kredyt samochodowy dla lekarzy

Lekarz jest zawodem społecznego zaufania. Również w przypadku banku, osoby wykonujące ten zawód mogą niemalże być pewne otrzymania kredytu samochodowego. Przy czym jednak pamiętajmy, że dla banku liczy się nie tyle wizerunek tego zawodu, co bardziej pewność dochodów, jakie są w nim uzyskiwane.

Lekarz pewnym klientem?

Lekarze w zdecydowanej większości przypadków, otrzymują wynagrodzenie od budżetu państwa, a ewentualnie prowadzą własną praktykę. W pierwszym przypadku dochód jest pewny, a w drugim dochód jest jednocześnie pewny i wysoki. To właśnie pozwala  bankom twierdzić, że specjaliści z zakresu medycyny są dla nich doskonałym kandydatem na klienta kredytu samochodowego. Kredyt samochodowy dla lekarzy wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągane dochody. W przypadku lekarzy zatrudnionych w szpitalach, niezbędne będzie zaświadczenie o wysokości miesięcznych zarobków. Natomiast dla lekarzy prowadzących własną praktykę – konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. W przypadku lekarzy zatrudnionych w szpitalach możliwe będzie również wnioskowanie na podstawie historii rachunku bankowego. Bank samodzielnie sprawdzi okres obowiązywania umowy i potwierdzi posiadanie zatrudnienia. Dzięki tak wysokiej zdolności możliwe jest otrzymanie w ramach kredytu samochodowego znaczącej sumy.

Wniosek o kredyt

Poprzez kredyt samochodowy dla lekarzy zdobyć można środki na dowolne auto – niezbędne jest tylko dostarczenie dokumentów potwierdzających jaki to dokładnie będzie samochód.  Tak więc konieczny jest dowód rejestracyjny, ewentualnie karta pojazdu i dowody zakupu. Tutaj wskażmy umowę kupna/sprzedaży, ostateczną fakturę VAT, lub wydaną wcześniej fakturę pro forma.