Jak rozwiązać problemy ze spłatą kredytu samochodowego?

Ryzyko problemów finansowych wynikających z pojawienia się dodatkowego zobowiązania, czy też z utraty pracy dotyczy wszystkich Polaków. Problem jest szczególnie istotny w sytuacji, gdy dana osoba spłaca kredyt, w opisywanym przypadku – kredyt samochodowy. Co należy w takiej sytuacji zrobić i jak postępować, by nie stracić samochodu?

Nie czekaj na reakcję banku!

Banki dbają o relacje z klientami, a to jak zareagują na brak spłaty kolejnej raty w wymaganym terminie uzależnione jest tak naprawdę od postawy klienta. W przypadku gdy klient jest pewien tego, że w danym okresie rozliczeniowym nie zdobędzie środków na pokrycie kosztów raty, powinien powiadomić o tym bank.  W przeciwnym wypadku bank może rozpocząć naliczanie karnych odsetek, jak również umieścić informacje o opóźnieniu w BIKu, czyli Biurze Informacji Kredytowej, po czym taki klient, w przyszłości będzie miał jedynie niewielkie szans na uzyskanie jakiegokolwiek kredytu.  Po złożeniu informacji w banku, klient powinien otrzymać propozycje rozwiązania problemu. Te najbardziej prawdopodobne to:

  • Wydłużenie terminu spłaty kredytu – jeśli klient wcześniej nie zdecydował się na okres maksymalny,
  • Wprowadzenie do umowy dodatkowego kredytobiorcy,
  • Skorzystanie z wakacji kredytowych, czyli okresu,  w którym klient nie musi spłacać kolejnych rat kredytowych,
  • Zmiana typu rat na rosnące, tak by aktualnie płacić mniej.

Nie popadaj w panikę!

Najważniejsze by w sytuacji braku środków na finansowanie kolejnych rat, nie popadać w panikę. Bardzo często klienci w takich przypadkach udają się do firm para bankowych, gdzie zaciągają pożyczki bez BIK na bardzo wysoki procent. Spłacanie kredytu bardzo drogą pożyczka, tak naprawdę całkowicie niszczy finanse osobiste i może doprowadzić do dramatu!

Dobrym rozwiązaniem problemu może być znalezienie dodatkowej pracy – przynajmniej na okres problemów finansowych. Po nadrobieniu zaległości, można powrócić do normalnego trybu pracy.