Dokumenty dotyczące pojazdu przy kredycie samochodowym

Otrzymanie kredytu na auto wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności, które są podstawą do tego, by wnioskujący o kredyt miał jakiekolwiek szanse na jego pozyskanie. To jakie konkretnie dokumenty będziesz musiał dostarczyć, uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju sprzedawcy, z jakim chcesz zawrzeć umowę, ale również od tego, jakie jest konkretne przeznaczenie tego kredytu. Może to być zarówno zakup pojazdu, jak i refinansowanie kredytu. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów dotyczących pojazdu, jakich mogą wymagać banki w poszczególnych przypadkach:

  • Zakup pojazdu z komisu samochodowego(auto zarejestrowane  w Polsce)  – ksero karty pojazdu(jeśli istnieje), faktura pro-forma(lub ostateczna faktura VAT), ksero dowodu rejestracyjnego – wydanego na aktualnego właściciela pojazdu.
  • Auto kupione u dealera samochodowego – potwierdzenie zakupu w postaci faktury pro-forma lub faktury ostatecznej.
  • Auto używane, zarejestrowane w Polsce, kupowane od osoby fizycznej – przedwstępna lub ostateczna umowa kupna-sprzedaży pojazdu, ksero stałego dowodu rejestracyjnego wydanego na aktualnego właściciela, karta pojazdu (jeśli ją wydano), ksero dowodu osobistego sprzedawcy.
  • Firma, która nie handluje pojazdami i auto zarejestrowane w Polsce – faktura pro-forma lub ostateczna faktura VAT, ksero dowodu rejestracyjnego aktualnego właściciela, ksero karty pojazdu( w przypadku jej wydania), dokumenty rejestrowe firmy, która sprzedaje auto, na jakich znajdują się informacje potwierdzające uprawienia danych osób do zawarcia transakcji w imieniu firmy.
  • Pojazdy sprowadzony zza granicy , który nie jest zarejestrowany w Polsce – faktura pro-forma lub ostateczna faktura VAT oraz zagraniczny dowód rejestracyjny, który musi być przetłumaczony. Tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku zagranicznej karty pojazdu.

Zupełnie inne dokumenty są niezbędne w przypadku przenoszenia kredytu z innego banku, czyli refinansowania. Wówczas należy dostarczyć do banku umowę kredytową, harmonogram spłat, ewentualne aneksy do umowy, umowy zabezpieczeń, jak również w przypadku gdy została wydana – kartę pojazdu.

Poszczególne banki mogą oczekiwać wydania różnych dokumentów dotyczących pojazdu, jednak z reguły, ich lista wygląda dokładnie tak, jak powyżej.